Nasze zasady

1. Podejmujesz decyzję o tym, że chcesz uzyskać prawo jazdy dowolnej kategorii.

2. Udajesz się do lekarza uprawnionego do badania kierowców celem uzyskania zaświadczenia. Zaświadczenie będzie Ci potrzebne już przed rozpoczęciem kursu, w wydziale komunikacji. ( Nie wiesz do jakiego lekarza się udać ?? zapytaj Nas o podamy Ci dokładne namiary na odpowiednią osobę która przeprowadzi takie badania ;) )

3. Wykonujesz fotografię

4. Udajesz się do właściwego wydziału komunikacji. Możesz wybrać wydział komunikacji właściwy ze względu na miejsce stałego zameldowania lub miejsce zamieszkania

5. W wydziale komunikacji wypełniasz wniosek o wydanie prawa jazdy, załączasz zaświadczenie lekarskie oraz fotografię. Urzędnik sprawdza czy nie występują przeszkody w ubieganiu się oprawo jazdy (np. zakaz prowadzenia pojazdów wydany przez sąd) i jeżeli przeszkód nie ma wydaje osobie zainteresowanej PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCĘ - kod do systemu teleinformatycznego do którego dostęp mają urząd, OSK i WORD.

6. Z wydanym PROFILEM PKK udajesz się do Nas i rozpoczynasz kurs prawa jazdy wybranej przez Ciebie kategorii. OSK na podstawie wydanego Tobie PROFILU - kodu rejestruje Cię jako swojego kursanta.

7. Rozpoczynasz kurs prawa jazdy i odbywasz zajęcia teoretyczne.

8. Po zakończeniu części teoretycznej rozpoczynasz szkolenie praktyczne.

9. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu wewnętrznego OSK aktualizuje PROFIL PKK i przesyła informacje do WORD, a Ty możesz udać się do WORD i zapisać na egzamin państwowy. Od momentu wejścia w życie nowych przepisów przestaje się wydawać papierowe zaświadczenia o ukończeniu kursu prawa jazdy.